שלב ב’ – התחרות הארצית

שלב ב’, שנקרא גם התחרות הארצית, נערך בסביבות חודש פברואר באוניברסיטת תל אביב. לתחרות הארצית מוזמנים כמה מאות תלמידים מתוך אלה שניגשו לשלב א’. גם בשלב זה משתמשים בדף ועט ולא במחשב. השאלות בתחרות הארצית הן אלגוריתמיות. בניגוד לשלב א’, המתחרים אינם נדרשים לכתוב את הפלט המתאים לקלט ספציפי, אלא לכתוב אלגוריתם כללי, יעיל, שפותר את הבעיה החישובית המוצגת בשאלה. בכל שאלה, יש לתאר אלגוריתם באמצעות שפת תכנות לבחירת המתחרה או כאלגוריתם מילולי (פסאודו קוד). בנוסף, יש להסביר במילים את הרעיון מאחורי האלגוריתם. הדגש הוא על אלגוריתמים יעילים הפועלים בסיבוכיות זמן נמוכה ככל האפשר. אלגוריתמים שאינם יעילים יקבלו רק חלק קטן מהנקודות, אם בכלל.

להלן תחרויות ארציות משנים שעברו. תחרויות קודמות יותר נמצאות באתר הישן »

שנהשאלותפתרונות

תשע"ט
2018-2019

תשע"ח
2017-2018

תשע"ז
2016-2017

תשע"ו
2015-2016

תשע"ה
2014-2015

תשע"ד
2013-2014

תשע"ג
2012-2013

Print this pagePin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook